Valg af læge

 


Valg af læge og tilskud fra den offentlige sygesikring
Alle der har bopæl i Danmark har ret til den offentlige sygesikrings ydelser fastsat i sygesikringsloven. Valg af læge og sygesikrings tilskud afhænger bl.a. af valget af sikringsgruppe 1 eller 2.
 
Valg af sikringsgruppe
Det er muligt selv at vælge at være gruppe 1-sikret eller gruppe 2-sikret. Ved henvendelse til kommunen kan der skiftes sikringsgruppe med virkning 14 dage efter kommunen har modtaget skriftlig anmodning herom. Fornyet sikringsgruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter.

Sikringsgruppe 1
Sikrede i sikringsgruppe 1 kan få behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog, som er tilmeldt sygesikringen. De fleste læger m.v. er tilmeldt sygesikringen.

Som gruppe 1-sikret skal den sikrede være tilmeldt en alment praktiserende læge. Hvis lægeskift ønskes, skal det ske ved henvendelse til kommunen. Lægeskiftet kan få virkning 14 dage efter kommunen har modtaget skriftlig anmodning herom.

Efter henvisning fra alment praktiserende læge fås behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Der behøves ikke henvisning til tandlæge og kiropraktor.

Sygesikringen betaler alle udgifter til hjælp hos den alment praktiserende læge eller speciallæge. Der ydes tilskud fra sygesikringen til sygesikringens øvrige ydelser. Tilskuddet er fratrukket regningen.

Sikringsgruppe 2
Sikrede i sikringsgruppe 2 kan frit søge behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor, samt efter henvisning af en læge hos fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.

Der modtages et tilskud fra sygesikringen, der svarer til sygesikringens udgift for en tilsvarende behandling af en gruppe 1-sikret patient. Dette tilskud er fratrukket regningen.

Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Behandling hos fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer sker til honorarer aftalt med sygesikringen.

http://www.arf.dk/Sundhed/Sundhedsvaesen/FritValg/ValgAfLaege.h tm
 

 

 Få den bedste information og rådgivning om hudsygdomme hos hudlægen

Er du barn og skal til hudlægen? Så kom og leg på vores Børne Sider

Fang hudlægen

Kom hjælp Dragen Plet

Allergi kajak med Åse

Skyd de frække vorter